Unit Pengurusan Maklumat

1. Membangunkan Laman Web Rasmi Masjid Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin serta menaiktaraf  perisian-perisian terkini untuk kakitangan di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin

2. Membantu menyediakan peralatan-peralatan ICT di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin

3. Membantu membuat penghebahan berita serta aktiviti Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin  kepada umum melalui Laman Web.

4. Mengemaskini dan Menyelenggara Papan Digital Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin

5. Mengurus dan Menyelenggara kemudahan ICT, perisian, perkakasan dan aplikasi

6. Membantu, memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan Broadband, Internet Access di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin

7. Melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address, Gateway, Modem