Unit Khidmat Sosial

UNIT KHIDMAT SOSIAL

Bertanggungjawab dalam merancang dan mengurus hal ehwal kebajikan dan khidmat sosial masyarakat serta bertanggungjawab dalam mengurus khidmat nasihat kekeluargaan, pusat khidmat sosial dan khidmat pengurusan jenazah termasuk mengendalikan kursus-kursus dan aktiviti-aktiviti sosial.

Aktiviti-aktiviti unit:-

 1. Khidmat Sosial & Kaunseling Keluarga dan kemusykilan agama
 2. Kursus Pengurusan Jenazah
 3. Membuat pengurusan jenazah (Mandi, Kafan, Sembahyang, Pengkebumian, Talqin dan Tahlil)
 4. Program Kebajikan masyarakat
 5. Sukan
 6. Lawatan/ Ziarah Mahabbah
 7. Jawatankuasa Komuniti
 8. Pendaftaran Anak Kariah Putrajaya
 9. Menyelaras Kaunter Kutipan Zakat
 10. Program Luar/ Kerjasama
 11. Pameran dan Jualan Saiyidul Ayyam setiap bulan
 12. Pemastautin