Visi dan Misi

VISI

Berperanan sebagai pusat ibadah yang unggul ke arah melahirkan ummah yang progresif dan berakhlak mulia.

MISI

Untuk menjadikan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin sebagai pusat merialisasikan penghayatan islam sebagai ad-din melalui Ibadah, dakwah, perkembangan ilmu, budaya,sosio- ekonomi serta pusat pelancongan yang terkemuka di peringkat antarabangsa.

Close Menu